โปรแกรมคลอด แบบเหมาจ่าย...

คลอดปกติ (ห้องรวมแอร์)  21,700 บาท คลอดพัก 3 วัน 2 คืน

คลอดปกติ (ห้องพิเศษเดี่ยว) 24,400  บาท  คลอดพัก 3 วัน 2 คืน

ผ่าคลอด (ห้องรวมแอร์)  29,500 บาท คลอดพัก 4 วัน 3 คืน

ผ่าคลอด (ห้องพิเศษเดี่ยว) 32,100  บาท  คลอดพัก 4 วัน 3 คืน

*พิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระคุณแม่ และได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
แบ่งชำระสูงสุด 6 ครั้ง

เงื่อนไขราคาคลอดเหมาจ่ายรวมถึง...

1. สูติ-นรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าคลอด) ตั้งแต่เข้ารับบริการจนกลับบ้านทั้งมารดาและทารก

2. ห้องคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์

3. ห้องทารกแรกเกิด บริบาลทารก (เฉพาะบุตรที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทย)

*หมายเหตุ กรณีที่มีบิดาและมารดาเป็นชาวต่างชาติ ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริบาลทารกเหมาจ่าย 10,000 บาท (ไม่รวมกรณีภาวะแทรกซ้อน) รวมถึงวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก / วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรกสำหรับทารก

4. ห้องพัก อาหาร  การบริการของมารดา

5. ยา อุปกรณ์ ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด (กรณีผ่าคลอด) เวชภัณฑ์และยากลับบ้านสำหรับมารดาและทารก

6. วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก

7. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรกสำหรับทารก

8. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะคลอดและหลังคลอด

9. อบรม “ครรภ์คุณภาพ” ระหว่างตั้งครรภ์

10. บริการจัดทำสูติบัตร (ชาวต่างชาติเพิ่มค่าบริการแปลเอกสาร)


ฝากครรภ์คุณภาพ ราคา 6,900 บาท

การพบแพทย์โดยประมาณ

 • อายุครรภ์  6-28  สัปดาห์  พบแพทย์ทุก 4 สัปดาห์
 • อายุครรภ์  29-36  สัปดาห์  พบแพทย์ทุก 2 สัปดาห์
 • อายุครรภ์  37-40  สัปดาห์  พบแพทย์ทุก 1 สัปดาห์

ขึ้นอยู่กับแพทย์เห็นสมควร หรือเมื่อมีอาการผิดปกติ คุณแม่สามารถเข้าพบและสอบถามแพทย์ได้ตลอดระยะเวลาการฝากครรภ์

ระหว่างฝากครรภ์คุณแม่จะได้รับ

 • ตรวจโดยสูติ-นรีแพทย์ทุกเดือน พร้อมยาบำรุงคุณแม่และลูกในครรภ์
 • คุณแม่จะได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 ครั้ง ตามความจำเป็น
 • คุณแม่จะได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ 1 ครั้ง เพื่อดูความสมบูรณ์และดูเพศของลูกในครรภ์
 • เข้ารับการอบรม “ครรภ์คุณภาพ” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวขณะการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง

ฝากครรภ์คุณภาพ เดือนที่ 1-9

เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรม คุณแม่จะได้รับการตรวจร่างกายและตรวจครรภ์โดยสูติ-นรีแพทย์ พร้อมการตรวจวิเคราะห์เลือดอย่างละเอียด ได้แก่

 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจหาหมู่เลือด (ABO Group/Rh Group)
 • ตรวจหาซิฟิลิช (VDRL)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ab)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella Titer IgG)
 • ตรวจหาโรคทารัสซีเมีย (Hb Typing)

ไม่ครอบคลุมถึงโรคแทรกซ้อน ดังนี้

1. การตรวจอัลตร้าซาวด์นอกเหนือจากโปรแกรม

2. ภาวการณ์ท้องรุนแรงจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

3. ภาวะแท้งบุตรหรือฉีดยากันแท้ง ตกเลือด

4. ภาวการณ์ตั้งครรภ์นอกมดลูก ไข่ปลาอุก

5. ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของการตั้งครรภ์ เช่น เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่ต้องใช้ยายับยั้งการคลอด อุบัติเหตุ เป็นไข้

6. การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ การตรวจโครโมโซมและการตรวจพิเศษอื่นๆ

7. การทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

8. การบริการรวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมฝากครรภ์

เคาเตอร์ ANC เปิดให้บริการ ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.
โทร.02-314-0726-9 ต่อ 1138

สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :