สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2314-0726-9 ต่อ 3206, 3207 อีเมล์ hr.drpanya@gmail.com
คุณสมบัติ อายุ18 ปี บริบูรณ์
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. ใบรับรองผลการศึกษาหรือสำเนา
4. ประกาศนียบัตร/ ปริญญาบัตร/ วุฒิบัตรหรือสำเนา
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. หลักฐานทางราชการทหาร
สวัสดิการ :
- อัตราเงินเดือนตามมาตรฐานตามโรงพยาบาลในเครือ
- มีการประเมินผลการขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
- มีการปรับฐานค่าจ้าง ตามนโยบายของรัฐบาล
- มีสวัสดิการค่าเครื่องแบบ เมื่อผ่านทดลองงาน และทุก 2 ปี
- มีการจ่ายค่าล่วงเวลา ตามฐานเงินเดือน หรือระบบเหมาจ่าย
- มีค่าเฉพาะทางพิเศษ สำหรับหน่วยงานแผนก ER, OR, LR, ICU
- มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ดูแลจนหายป่วย
- มีสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัวส่วนลด (ค่ายา, ค่าห้อง)
- สนับสนุนในด้านการศึกษา ส่งอบรมทั้งภายในและภายนอก
- มีกิจกรรมของพนักงาน (งานเลี้ยงปีใหม่)
- มีตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
- มีสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบุคคล ชั้น 2 วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
ที่อยู่ 124-126 ซอยรามคำแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย/หญิง

- วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

พยาบาลวิชาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพ)

20 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาล (มีใบประกอบวิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
   

ผู้ช่วยพยาบาล NA

10 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

   

นักกายภาพบำบัด (พาร์ทไทม์)

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
   

เจ้าหน้าที่ พรบ.

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง

วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 

 

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา  ปวช.ขึ้นไป
   

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป
   

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป
   

IT Support

1 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • ปวช. / ปวส.
   

นักรังสีเทคนิค (มีใบประกอบวิชาชีพ)

2 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์ในการทำ CT, MRI และอื่นๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ