โปรแกรม  5  ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน (สำหรับเพศชาย)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
 • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A)
 • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
 • ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A)

ราคา   750.-   บาท

 **กรณี เพิ่มรายการตรวจ    - ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs-Ag)     จ่ายเพิ่ม   250   บาท

                       - ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti HIV)   จ่ายเพิ่ม   350   บาท

โปรแกรม  6  ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน (สำหรับเพศหญิง)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
 • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ (U/A)
 • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Amphetamine)
 • ตรวจการตั้งครรภ์  (Preg Test)
 • ตรวจการมองเห็น สั้น/ยาว/ตาบอดสี (V/A)

ราคา   850.-   บาท
 

 **กรณี เพิ่มรายการตรวจ    - ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs-Ag)     จ่ายเพิ่ม   250   บาท

                       - ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti HIV)   จ่ายเพิ่ม   350   บาท

ตรวจทุกวัน  เวลา  07.00 - 17.00 น. **แนะนำเข้าก่อน 15.00 น. เพื่อระยะเวลารอผลการตรวจและพบแพทย์

 **ใช้เวลาตรวจ  1 ชั่วโมง  30  นาที  พร้อมรับผลกลับบ้านได้เลย... 

 การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจ 

 • หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ควรรอผลการตรวจตั้งครรภ์  (Preg Test)  ก่อนเอกซเรย์
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงประจำเดือน หากจำเป็นต้องรับการตรวจ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • ผู้เข้ารับการตรวจ ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร

   
สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :