รายชื่อหน่วยบริการ สถานพยาบาลในพื้นที่ทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ที่ยังเปิดให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทอง 

ข้อมูล ณ.วันที่ 29 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมโทร สายด่วนสปสช. 1330

หรือ ไลน์@ucbkk


เขตคลองเตย

โรงพยาบาลเอกชน

1. รพ.กล้วยน้ำไท

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
 

เขตคลองสาน

โรงพยาบาลรัฐ

2. รพ.ตากสิน

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

 

เขตคลองสามวา

1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา

 

เขตคันนายาว

1. รพ.นพรัตนราชธานี

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว

 

 เขตจตุจักร

1. ทัณฑสถาน ราชทัณฑ์

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

 

เขตจอมทอง

1. รพ.บางมด

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร

 

เขตดอนเมือง

1. รพ.ทหารอากาศ(สีกัน)

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

 

เขตดินแดง

1. สถาบันราชานุกูล

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก

 

เขตดุสิต

1. รพ.วชิรพยาบาล

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จิ๊ด ทองค้ำ บ้ำเพ็ญ

 

เขตตลิ่งชัน

1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา

 

เขตทวีวัฒนา

1. รพ.ราชพิพัฒน์

2. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

 

เขตทุ่งครุ

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ

 

เขตธนบุรี

1. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 26เจ้าคุณพระประยูรวงศ์

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล

 

เขตบางกะปิ

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

 

เขตบางกอกน้อย

1. รพ.ศิริราช 

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม

 

เขตบางกอกใหญ่

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

 

 

บางขุนเทียน

1. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา

 

เขตบางเขน

1. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

 

 

เขตบางคอแหลม 

1. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ

3.ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง

4.ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล

 

เขตบางแค

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค

 

เขตบางซื่อ 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่ำง

 

เขตบางนา 

1. รพ.ทหารเรือกรุงเทพ

2. รพ.บางนา 1

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง

 

เขตบางบอน

1. สหเวชการมะลิ

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน

 

เขตบางพลัด

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร

 

เขตบางรัก

1. รพ.เลิดสิน

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา

 

เขตบึงกุ่ม

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ

 

เขตปทุมวัน 

1. รพ.จุฬาลงกรณ์

2. รพ.ตำรวจ

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 5จุฬาลงกรณ์

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

 

 

เขตประเวศ

1. รพ.สิรินธร 

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ

 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1. รพ.กลาง

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย

 

 

เขตพญาไท 

1. รพ.ทหารผ่านศึก

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน

 

เขตพระนคร

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

 

เขตพระโขนง

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี

 

 

เขตภาษีเจริญ

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ฯ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา

 

เขตมีนบุรี

1.รพ.นวมินทร์ 

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

 

เขตยานนาวา 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์

 

เขตราชเทวี

1. รพ.พระมงกุฎเกล้า

2. รพ.ราชวิถี

3. รพ.รามาธิบดี

4. รพ.สงฆ์

5. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

6. สถาบันประสาทวิทยา

7. เวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

8. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ

9.ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมะกะสัน

 

เขตราษฎร์บูรณะ

1. รพ.ประชาพัฒน์

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม

 

เขตลาดกระบัง

1. รพ.ลาดกระบัง

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง

 

เขตลาดพร้าว

1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

 

เขตวังทองหลาง

ไม่มีหน่วยบริการ

 

เขตวัฒนา

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง

 

เขตสะพานสูง

1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง

 

เขตสาทร

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

 

เขตสายไหม

1. รพ.ภูมิพลฯ

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์

 

เขตสัมพันธวงศ์ 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช

 

เขตสวนหลวง

1. รพ.แพทย์ปัญญา 

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา

 

เขตหนองจอก

1. รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก

 

เขตหนองแขม

1. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ 

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

 

เขตหลักสี่

1. รพ.จุฬาภรณ์

2. รพ.มงกุฎวัฒนะ 

3.ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง

 

เขตห้วยขวาง

1. รพ.เพชรเวช

2. รพ.คลองตัน

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง


-----
ข้อมูลจาก  https://bkk.nhso.go.th/file/20200925-UCBKK.pdf
ติดตามข้อมูลอัพเดตจากเพจ เหล่านี้ เพจ สปสช  , เพจ รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :