ผู้ประกันตนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

ผู้ประกันตนโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา อายุ 50 ปี ขึ้นไป
สามารถติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ได้ที่...
เคาท์เตอร์เวชระเบียน ชั้น 1 โซน OPD 1 


ผู้ประกันตนโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา อายุไม่ถึง 50 ปี
พิเศษ ... ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 450 บาท
(ปกติราคา 750 บาท)ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการรับบริการ
โทร. 02-314-0726-9 ต่อ 3308-3309 (แผนกประกันสังคม)
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :