ประวัติแพทย์

พญ.จารุนันท์ มณีนุษย์

สาขา : อายุรศาสตร์

การศึกษา

Doctor Of Medicine,Devine Word University

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07.00 - 16.00 น. อายุรศาสตร์
อังคาร 07.00 - 16.00 น. อายุรศาสตร์
พุธ 07.00 - 16.00 น. อายุรศาสตร์
พฤหัสบดี 07.00 - 16.00 น. อายุรศาสตร์
ศุกร์ 07.00 - 16.00 น. อายุรศาสตร์