ประวัติแพทย์

นพ.จักรกฤษณ์ ชูสกุลชาติ

สาขา : สูตินรีแพทย์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 17.00 น. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อังคาร 08.00 - 17.00 น. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พุธ 08.00 - 17.00 น. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

จันทร์ - อาทิตย์ : 17.00 - 08.00 น.