ประวัติแพทย์

พญ.ปีฐะกาญจน์ แสงณฤทธิ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
Men and women are both worth the uk luxury copy watches review!

You can find 2021 best fake rolex watches forum on this website. Direct online order, convenient and efficient.

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
อังคาร 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พุธ 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์ 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป