ประวัติแพทย์

นพ.สันติ ศุภภัทรเกษม

สาขา : กุมารแพทย์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13.00 - 17.00 น. กุมารแพทย์
อังคาร 13.00 - 17.00 น. กุมารแพทย์
พุธ 13.00 - 17.00 น. กุมารแพทย์
พฤหัสบดี 13.00 - 17.00 น. กุมารแพทย์
ศุกร์ 13.00 - 17.00 น. กุมารแพทย์

จันทร์ - อาทิตย์ : 17.00 - 08.00 น.