ประวัติแพทย์

พญ.รุ่งลัดดา ตัณฑวิเชียร

สาขา : อายุรศาสตร์

การศึกษา

If you’d like to buy waterproof fake watches, please consider super clone omega seamaster watches for sale online.

Using little money can buy luxury uk sale replica cartier watches from this Swiss online store. You buy, you earn!

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์
อังคาร 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์
พุธ 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์
พฤหัสบดี 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์
ศุกร์ 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์