ประวัติแพทย์

นพ.ธเรศ เล่าสุอังกูร

สาขา : อายุรศาสตร์

การศึกษา

 

ตารางออกตรวจ
The AAA+ best breitling premier replica watches at affordable prices are worth having!

Shop of top quality fake cartier watches UK online: Calibre De Cartier, Santose De Cartier, Rotonde De Cartier, Ballon Bleu De Cartier and etc.

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 17.00 น. คลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก
อังคาร 08.00 - 17.00 น. คลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก
พุธ 08.00 - 17.00 น. คลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. คลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. คลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก