ประวัติแพทย์

นพ.ธนู โกมลไสย

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07.00 - 16.00 น. -
อังคาร 07.00 - 16.00 น. -
พุธ 07.00 - 16.00 น. -
พฤหัสบดี 07.00 - 16.00 น. -
ศุกร์ 07.00 - 16.00 น. -
เสาร์ 08.00 - 12.00 น. -