ประวัติแพทย์

นพ.สราวุท อนันตะเศรษฐกูล

สาขา : ศัลยศาสตร์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์
อังคาร 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์
พุธ 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์