บริการทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตนใช้สิทธิ ฟรี!!!

900 บาท/ปี  ไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ประกันตนใช้สิทธิ์

ถอนฟัน

อุดฟัน

ขูดหินปูน

ผ่าฟันคุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :